Friends

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning. Det är barn som varje morgon vaknar med en klump i magen. Det är barn som berövas den trygghet de har rätt till. Barn som i några fall tar sina liv. Friends finns till för deras skull.

Kärnan i Freinds verksamhet är att utbilda skolpersonal och idrottsledare i hur man förebygger mobbning och diskriminering. Varje år möter de tiotusentals vuxna och ger dem verktyg att skapa trygghet för barn och unga. Alla deras utbildningar tar sin utgångspunkt i den långa erfarenhet de har av förebyggande trygghetsarbete och bygger på den senaste forskningen på området. I nära samarbete med den akademiska världen utvärderas effekten av utbildningarna löpande och förbättras ständigt för att säkerställa bästa effekt.

Det är gratis för dig att lägga upp annonser. Samtidigt som du säljer dina barnsaker så skänker familjefynd 20 kr för varje annons som läggs upp. Dessa 20 kronor* går direkt till Friends viktiga arbete mot mobbning.

Du kan alltid stödja Friends genom att köpa en produkt i deras shop, som till exempel denna fina body – perfekt till de nyblivna föräldrarna. Friends är en icke vinstdrivande barnrättsorganisation, utan statliga bidrag. De finansieras med hjälp av företagssponsorer, stiftelser och privatpersoner. Friends innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

 

Friends_POS_CMYK - Kopia